Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

12 timers kursus i Lovgivning og Etik (5.5), børn​ udbydes nu i København d. 5. og 6. nov, 2024

Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening ​

Pris: 4000 kr.

Tilmeld dig nu – og vær sikker på at få en plads!

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til kontakt@metaminds.dk. 

Kursusbeskrivelse: For at klienter og patienter kan føle sig trygge i samarbejdet med psykologer, er det vigtigt at den pågældende psykolog er bekendt med de gældende etiske principper og den hertil relaterede lovgivning. Kurset vil derfor fokusere på etik og lovgivning for psykologer der arbejder med børn og unge, således at psykologer – såvel som klienterne og patienterne, kan føle sig sikret i at arbejdet efterlever disse principper og love.

Kurset vil gennemgå samt forholde sig til:

·​De Etiske Principper og retningslinjer for nordiske psykologer

·​Håndtering samt formidling af psykologiske arbejdsopgaver

·​Etiske og moralske principper ved psykologisk testning, udfærdigelse af rapporter, erklæringer, terapeutiske forløb, samarbejdsrelationer, rådgivning, forældresamarbejde, og undervisning, mm.

·​Nødvendig juridisk viden inden for børne- og ungeområdet (psykologloven, forvaltningsloven, lov om social service, sundhedsloven mm.).

·​Det juridiske grundlag omhandlende journalpligt – herunder journalføring og aktindsigt, tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, klager, såvel som udveksling af oplysninger,

·​Dilemmaer mellem juraen og etik og moral, vil ligeledes italesættes.

Form: Der vil indgå både teoretiske oplæg samt praktiske øvelser i grupper. Deltagere opfordres på forhånd til at gøre sig bekendt med relevant anbefalet litteratur, samt på forhånd at indsende etiske, og/eller lovmæssige dilemmaer fra deres kliniske praksis, som så vil blive gennemgået/diskuteret i plenum.

Undervisere: Marie Louise Reinholdt-Dunne er cand.psych. aut., Ph.D., lektorgodkendt i psykologi og privatpraktiserende psykolog. Marie Tolstrup er cand.psych. aut., specialist i psykoterapi med børn, og privatpraktiserende psykolog.

Kursusbevis: Der udfærdiggøres et kursusbevis, ved en minimum deltagelse på 90 % af kurset, hvilket er forudsætningen for godkendelse på specialistuddannelsen. 

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening under 5.5. Lovgivning og Etik, børn

Certificeret Metakognitiv Psykolog, advanced level (level 1 og 2)

Medlem af Dansk Psykologforening
Indberetningsaftale med Sygeforsikringen Danmark

Kontaktinformationer​

Metaminds ved Dr. M. L. Reinholdt-Dunne

CVR: 36122889

Postnummer, by & adresse

Kompagnistræde 22, 2 sal

1208 København K

Kontakt

E-mail: kontakt@metaminds.dk

Tlf.: 51 94 54 09