Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Orientering om behandling af personoplysninger​

Velkommen til Metaminds ved Dr. M.L Reinholdt-Dunne. Herunder kan du finde oplysninger vedrørende min persondatapolitik . Disse afspejler lovgivning for autoriserede psykologer samt EUs nye persondatalovgivning. Har du nogle spørgsmål, så sig endelig til.

Journal:

Som autoriseret psykolog følger jeg journalpligten. Det vil sige at jeg efter hver session skriver noter omhandlende indholdet i sessionen. Det kan for eksempel være helbred eller andre relevante oplysninger samt hvad vi helt konkret har lavet i sessionen af tankeøvelser og lignende. ​

Jeg kan modtage oplysninger om dig:

Men dette sker kun, hvis du har givet samtykke til dette fra for eksempel egen læge og jeg vil altid informere dig om det på forhånd. 

Jeg kan dele oplysninger om dig:

Men dette gøres kun med dit/dine forældres samtykke. Det vil oftest være i form af indberetning til forsikringsselskab eller til Sygeforsikringen Danmark.  Jeg har databehandleraftale med alle 3. parter som kan have indsigt i dine personlysninger, såsom navn, email og tlf nr.  indtastet på hjemmeside eller elektronisk faktureringselskab.  

Tavshedspligt:

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt. Det vil sige at vores samtaler ikke vil blive omtalt for andre og at det kun er mig som har adgang til din journal. Jeg skal dog gøre opmærksom på at jeg har pligt til at bryde denne tavshedspligt, hvis der er risiko for at du eller andre kommer alvorligt til skade. 

Opbevaring af journaldata:

Jeg opbevarer din journal i et aflåst arkivskab. Din journal vil, som krævet af lovgivningen, blive opbevaret i 5 år. Den vil herefter blive tilintetgjort. 

Min hjemmeside:

Det bliver ført statistik over min hjemmeside. Det vil sige at jeg kan se hvor mange der besøger de enkelte sider og om man for eksempel "kommer fra" google eller facebook eller noget helt tredje. Dette er naturligvis i anonymiseret form. Det vil sige, at jeg ikke kan se lige præcis hvor du kigger, men blot hvor mange der kigger hvor :-) Jeg bruger disse informationer til at optimere indholdet på min hjemmeside. 

Kontaktformular:

Min hjemmeside indeholder en kontaktformular. Det er en service til dig, hvor du nemt kan informere mig, om at du ønsker, at jeg kontakter dig i form af kursustilmelding, terapiforløb eller undervisning. Jeg beder her kun om oplysninger som er relevante i forhold til for eksempel kursustilmelding. Ønsker du terapiforløb kan du blot informere mig om at det drejer som om dette, og så vil jeg kontakte dig. Dine oplysninger vil ikke blive delt med andre og opbevaret efter foreskrevet lovgivning.  Oplysninger vil blive slettet, når der ikke længere er behov for at opbevare disse. For eksempel efter endt kursusførløb og lignende. Er der tale om terapiforløb, så vær opmærksom på at journaldata skal opbevaret i 5 år inden de må slettes. 

Forskningskurset: Informationer fra kontaktformular ses også af min samarbejdspartner psykolog og lektor Tone Roald. Vi sender beviser pr email. Ønskes dette ikke, så angiv det når forskningsopgaven indsendes.  

Metakognitiv kursus: Informationer fra kontaktformular ses også af min samarbejdspartner psykolog Marie Tolstrup. 

Klager:

Du har altid ret til at få indsigt i din journal og få informationer om hvilke oplysninger jeg opbevarer om dig. Hvis du på¨nogen måde er utilfreds med den måde hvorpå dine oplysninger bliver håndteret, så sig det til mig, og ellers har du naturligvis også mulighed for at klare til datatilsynet. 

Certificeret Metakognitiv Psykolog, advanced level (level 1 og 2)

Medlem af Dansk Psykologforening
Indberetningsaftale med Sygeforsikringen Danmark

Kontaktinformationer​

Metaminds ved Dr. M. L. Reinholdt-Dunne

CVR: 36122889

Postnummer, by & adresse

Kompagnistræde 22, 2 sal

1208 København K

Kontakt

E-mail: kontakt@metaminds.dk

Tlf.: 51 94 54 09